toi van gelder - fysiek-theater.nl

 

 

Lesgeven - Cursussen - Presentaties

Fysiek theater

Zonder je lichaam kan je het toneel niet op en het publiek ziet alles. Het belangrijkste wat ik je dus in de eerste lessen leer is dat je een lichaam hebt. Daarmee zijn we al een heel eind.

In de eerste les krijg je na een paar inleidende oefeningen meteen een solo improvisatie op. Juist omdat er niet gesproken mag worden is dat een waanzinnig moeilijke opdracht. Achter woorden kun je je verstoppen. Maar zonder tekst moet je je echt bloot geven, dan kunnen we zien wie je bent. Echt, je denkt dat je dood gaat. Dat is op zichzelf al een belangrijke ervaring. En dan becommentarieer ik elke improvisatie, ik vertel wat ik heb gezien en verklaar de bewegingen. De anderen, die naar de improvisatie hebben gekeken leren daardoor nog beter kijken, intenser, waardoor iedere volgende improvisatie nog intenser wordt. Je gaat zien wat het publiek ziet, scherper nog omdat je bewust kijkt. Je gaat begrijpen dat het publiek alles waarneemt, iedere beweging ziet en interpreteert. Je gaat begrijpen hoeveel impact dat bewegen op het publiek heeft als je acteert, hoe belangrijk dat is. En je ervaart als kijker dat je je niet laat bedonderen, dus dat je als acteur puur en echt en authentiek en waar moet spelen. En dan gaan we echt aan het werk.

 

CURSUSSEN

Fysiek theater
Een cursus die kracht geeft. Door lichamelijk te bewegen de diepte en kracht van beleving ervaren en eigen maken. Het lichaam geeft onomwonden uitdrukking aan de bewegingen van de ziel. In het gewone leven wordt dat onderdrukt maar op het toneel heb je dat nodig. Maskers af. In zeven lessen door oefeningen en improvisaties de basiskenmerken van de uitdrukkingsmogelijkheden van het lichaam verkennen. Gegevenheden en wetmatigheden, gewicht, tonus, de Zeven Delen, verplaatsen, contractie en expansie, impulsen en dynamiek van bewegen. Présence en versterking van verbeeldingskracht en zeggenschap over jezelf. Opwekken, beheersen en sturen van energie, inspannen en ontspannen, leven en vooral sterven. Zeven lessen hard werken en veel lachen natuurlijk.

Fysiek Theater Ensemblespel
Een cursus waar je wakker van wordt. Door bewegingsoefeningen en groepsimprovisaties verkennen van verbinding en interactie met anderen, objecten, geluid en ruimte.
De 50/50-regel. Het ensemble als entiteit. Creëren van natuurlijke flow, zoals spreeuwen zwermen en vissen scholen. Ontwikkelen van subtiliteit, sensitiviteit en sensibiliteit. Luisteren met je lichaam, emotiviteit en transformatie. Je eigen kracht en identiteit vinden en versterken door mee te gaan in de adem en impulsen van het ensemble. Vrijheid in gebondenheid.
Geen vooropleiding of iets dergelijks vereist. Deze cursus is bedoeld voor theaterwerk maar iedereen kan meedoen.

 

Presentatie Ensemblespel Fysiek Theater
Voor mensen die (ooit) een cursus of lessen bewegen, ensemblespel of maskers of iets dergelijks hebben gevolgd. Alleen voor heel artistieke theatermensen.
Het ensemble gaat door een reeks bewegingspatronen. Het gaat om het opheffen van de "gewone wereld" en het ontdekken van die andere natuurlijke logica die beantwoordt aan de mogelijkheden, beperkingen en wetmatigheden van het bewegende lichaam gestuurd door emoties en gevoelsimpulsen van binnenuit en reacties op invloeden van buitenaf. Kader en afbakening zijn de begrippen goed, mooi, leuk, spannend, geestig en een niet nader definieerbaar collectief gevoel dat het gewoon klopt hoe wonderlijk en raar het ook is.
We maken het samen en alles is mogelijk.
De laatste les is een presentatie voor publiek.Voor deze cursussen kan je je inschrijven bij de Acteerstudio, Deventersestraat Den Haag, www.acteerstudio.org.
De cursussen zijn ook op locatie apart en als één geheel te geven. Ook workshops zijn mogelijk.
Kosten:

EUR 40,00 per uur
EUR 75,00 per dagdeel (2,5 uur)
EUR 270,00 voor tien lessen

 

| naar boven |